top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

Regulamin

Niniejsza strona internetowa (dalej jako Strona internetowa) jest własnością DMS TAX Sp. z o.o. (dalej jako DMS TAX). Spółka jest zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000231073. Siedzibą spółki jest miasto Wrocław.

Korzystanie ze Strony internetowej jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania wszystkich następujących zasad:

1. Niniejsza strona internetowa jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa autorskie przysługują
DMS TAX.

2. Logo DMS jest chronionym znakiem towarowym będącym własnością DMS TAX.

3. Strona internetowa została opracowana w celu przekazania ogólnych informacji o spółce DMS TAX oraz świadczonych przez nią usługach.

4. Informacje zawarte na Stronie internetowej nie mogą być w żadnym przypadku traktowane jako świadczenie
usług doradztwa podatkowego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym lub
też doradztwa finansowego czy prawnego.

5. Strona internetowa udostępniona jest do użytku publicznego z zastrzeżeniem, że DMS TAX nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty powstałe w wyniku korzystania z jej zawartości treściowej. Zastosowanie informacji zawartych w serwisie dla potrzeb decyzji ekonomicznych lub prawnych nie może rodzić jakichkolwiek roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkody lub straty określone w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym.

6. Osoby zainteresowane usługami DMS TAX proszone są o kontakt.

7. Strona internetowa może zawierać połączenia elektroniczne (link) do innych stron internetowych. DMS TAX
nie bierze odpowiedzialności za treści zawarte na właściwych stronach internetowych, do których przekierowują połączenia elektroniczne (linki).

Zasady korzystania z niniejszej Strony internetowej są regulowane prawem polskim. Wszelkie spory związane z niniejszą Stroną internetową podlegają prawu polskiemu, a spory rozstrzygane będą w sądzie właściwym dla siedziby DMS TAX.© DMS TAX Sp. z o.o. 2023 Informer IT Solutions