top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

Polityka prywatności

Definicje

a) DMS TAX – spółka DMS TAX Sp. z.o.o. z siedzibą przy ul. Kutnowskiej 1-3, 53-135 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000231073.

b) Serwis – strona internetowa, pod którą DMS TAX prowadzi serwis internetowy dmstax.com

c) Użytkownik – oznacza każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z Serwisu, w szczególności podmiot, na rzecz którego zgodnie z Polityką Prywatności i Polityką Cookies oraz przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

d) Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności w formie plików tekstowych, zapisywane na dysku komputera Użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookies nie są gromadzone dane osobowe, lecz informacje takie jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą cookies, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer (IP).

e) Dane – oznacza dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Informacje ogólne

1. Operatorem Serwisu dmstax.com jest DMS TAX.

2. Korzystanie z Serwisu  jest jednoznaczne z akceptacją podanych poniżej warunków Użytkowania.

Rodzaje zbieranych i przetwarzanych informacji o Użytkownikach Serwisu

a) Dane zbierane bezpośrednio, gdy Użytkownik kontaktuje się z DMS TAX
Podczas kontaktu za pomocą strony internetowej (formularz, e-mail) Użytkownik dobrowolnie udostępnia informacje takie jak: numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko, nazwa firmy, stanowisko etc. W przypadku newslettera Użytkownik dobrowolnie przekazuje swój adres e-mail.

b) Dane zbierane automatycznie
Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są informacje takie jak: unikalny numer (IP), nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego etc.

Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (czas, adres IP).

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.

4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych Klientów, zarejestrowany przez DMS TAX w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu kontaktu handlowego.

Informacje o plikach cookies

Serwis DMS TAX  wykorzystuje  pliki cookies, zapisywane na dysku komputera Użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookies nie są gromadzone dane osobowe, lecz informacje takie jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą cookies, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer (IP).
Więcej informacji w Polityce Cookies.

Linki do innych witryn internetowych

Serwis DMS TAX może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki. Zachęcamy Użytkowników do zapoznawania się z treścią odpowiedniej polityki w przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych.

Udostępnianie danych

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. DMS TAX może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań.

Zmiany Polityki Prywatności

DMS TAX zastrzega  sobie prawo do aktualizacji oraz zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o istotnych zmianach poprzez widoczną informację wyświetloną w Serwie.

Kontakt

DMS TAX Sp. z o.o.
al. Lipowa 32
53-124 Wrocław

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt
na adres e-mail: office@dmstax.com

 © DMS TAX Sp. z o.o. 2023 Informer IT Solutions