top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

Audyt podatkowy

Nasi eksperci pomagają Klientom w zakresie zdiagnozowania zagrożeń oraz obszarów ryzyka dotyczących zobowiązań podatkowych oraz wskazanie propozycji zmierzających do uzyskania oszczędności podatkowych a także zdefiniowanie przyszłych kierunków polityki podatkowej Klienta.

Audyt podatkowy może swym zakresem obejmować okresy miesięczne, kwartalne bądź roczne. Audyt podatkowy może przybrać formę kompleksowego badania bądź ograniczać się do wybranych przez Klienta tytułów podatkowych.Zakres usługi

W ramach audytu podatkowego pomagamy Klientom w zakresie:

oraz wielu innych czynności uzależnionych od bieżących oraz przyszłych potrzeb naszych Klientów.Raport z audytu

Audyt podatkowy za każdym razem kończy raport, który określa zdiagnozowane nieprawidłowości oraz przedstawia propozycje rozwiązań mających na celu minimalizację ryzyk podatkowych.


Z chęcią udzielimy szczegółowych informacji dotyczących korzyści wynikających
z przeprowadzenia audytu podatkowego. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Zobacz nasze doświadczenia >>© DMS TAX Sp. z o.o. 2023 Informer IT Solutions