top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

Polityka cen transferowych

Nasi eksperci pomagają Klientom w przygotowaniu polityki cen transferowych, która stanowi spójny, zestandaryzowany oraz transparentny zestaw reguł i zasad realizacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, z uwzględnieniem poszczególnych szczebli zarządzania zaplanowanymi dla struktury organizacyjnej grupy kapitałowej.

Polityka cen transferowych jest elementem systemu cen transferowych, którego działanie ukierunkowane jest na realizację celów strategicznych oraz operacyjnych przedsiębiorstwa.

Głównym celem stawianym przed polityką cen transferowych jest właściwe, z punktu widzenia celów przedsiębiorstwa, a także regulacji podatkowych, kształtowanie zasad realizacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, który wykonuje się za pomocą następujących procesów:

Realizacja wskazanych procesów spoczywa na osobach, do których polityka cen transferowych jest adresowana, w szczególności kierownictwa grupy kapitałowej, kierownictwa poszczególnych podmiotów powiązanych, personelu działów (pionów) finansowych, personelu działów (pionów) operacyjnych oraz personelu działów zarządzania zasobami ludzkimi.Procedura sporządzania polityki cen transferowych

Procedura sporządzenia polityki cen transferowych zawiera co najmniej następujące punkty:

oraz wiele innych, których celem jest zapewnienie prawidłowego działania polityki cen transferowych.


Z chęcią udzielimy szczegółowych informacji na temat opracowania polityki cen transferowych. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Zobacz nasze doświadczenia >>© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions