top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

Audyt cen transferowych

Nasi eksperci wspierają Klientów w zakresie diagnozowania zagrożeń oraz obszarów ryzyka w przedmiocie realizowanych transakcji z podmiotami powiązanymi, jak również oceny prawidłowości sporządzenia dokumentacji podatkowych.

Audyt cen transferowych może swym zakresem obejmować okresy roczne lub pięcioletnie (w okresie przedawnienia zobowiązań podatkowych w podatku CIT, PIT lub VAT). Może przybrać formę kompleksowego badania bądź ograniczać się do wybranych przez Klienta zagadnień związanych z realizowaniem transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Audyt podatkowy każdorazowo kończy raport, w którym określone zostają zdiagnozowane nieprawidłowości oraz propozycje rozwiązań mających na celu minimalizację wyselekcjonowanych ryzyk w zakresie cen transferowych.Zakres audytu cen transferowych

Specjaliści DMS TAX  pomagają Klientom w zakresie:

oraz wielu innych czynności uzależnionych od bieżących oraz przyszłych potrzeb naszych Klientów.

Audyt cen transferowych nie obejmuje badania rynkowego poziomu cen stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi w stosunku do cen rynkowych. Usługi tego rodzaju wykonujemy w ramach: Analizy porównywalności, analizy rynkowe oraz wyceny >>


Z chęcią udzielimy szczegółowych informacji na temat audytu cen transferowych.  Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Zobacz nasze doświadczenia >>© DMS TAX Sp. z o.o. 2023 Informer IT Solutions