top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują kolejne zmiany w ustawie VAT

2014-01-03

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły w życie kolejne zmiany w ustawie VAT wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 r., poz. 35). Zmiany mają istotny wpływ na dotychczasowy sposób rozliczania podatku VAT w Polsce i wiążą się z koniecznością odpowiedniego dostosowania do nich programów finansowo-księgowych.

W przypadku gdy podatnicy w przeszłości otrzymali interpretacje ogólne wydane przez Ministra Finansów w zakresie objętym tymi zmiany, z dniem 1 stycznia 2014 r. utraciły one swoją moc ochronną.

Najważniejsze zmiany

Najważniejsze zmiany w podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. dotyczą:

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym omówieniem tematu odsyłamy do przygotowanego przez nas opracowania w formie alertu podatkowego. Więcej…© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions