top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

Zmiany w podatku VAT w mocy od 1 października 2013 roku

2013-09-30

Od 1 października 2013 r. obowiązywać będą nowe przepisy ustawy VAT wprowadzone uchwaloną przez Sejm w dniu 26 lipca 2013 r. ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 r., poz. 1027).

Podstawowym celem nowelizacji jest walka z wyłudzeniami oraz oszustwami podatkowymi w zakresie handlu tzw. „towarami wrażliwymi” (wyroby stalowe, paliwo, nieobrobione złoto).

Zakłada ona solidarną odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy przy transakcjach dotyczących towarów wymienionych w załączniku nr 13 w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego nabywcy.

Nowe przepisy ograniczają możliwość kwartalnego rozliczania VAT w przypadku handlu powyższymi towarami, rozszerzają katalog towarów wymienionych w załączniku nr 11, do których zastosowanie ma „odwrotne obciążenie”, a także zwiększają zakres stosowania zwolnienia do przekazywanych produktów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym omówieniem tematu odsyłamy do przygotowanego przez nas opracowania w formie alertu podatkowego. Więcej…

 

 

 

 © DMS TAX Sp. z o.o. 2023 Informer IT Solutions