top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

Zmiana limitów dla małych podatników

2013-11-14

Od 2014 r.mianem małego podatnika w VAT i w podatkach dochodowym będzie określany przedsiębiorca, którego przychody w 2013 r. nie przekroczą 5 068 000 zł. Taki podatnik ma prawo skorzystać z niektórych preferencji, m.in. do jednorazowej amortyzacji środków trwałych czy kasowej metody rozliczeń VAT.  

W 2014 r. mianem małego podatnika VAT określany będzie podatnik, który dokonał sprzedaży nie przekraczając w poprzednim roku podatkowym wartości 1 200 000 euro, czyli po przeliczeniu stanowiącej kwotę 5 068 000 zł.

Mały podatnik to również prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, agent, zleceniobiorca lub inna osoba świadcząca usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu, którego kwota prowizji lub innych form wynagrodzenia w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła równowartości 45 000 euro, czyli po przeliczeniu 190 000 zł.

Kwoty euro przeliczane są wg średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, przy zaokrągleniu do 1000 zł. 1 października 2013 r. kurs euro wynosił 4,2230 zł (tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2013).

Po przekroczeniu powyższych kwot podatnik traci prawo do rozliczania się metodą kasową. Należy pamiętać, że kwota graniczna w 2013 r. była niższa  – wynosiła 4 922 000 zł oraz 185 000 zł.  © DMS TAX Sp. z o.o. 2023 Informer IT Solutions