top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

Od stycznia 2014 r. wzrośnie wartość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych

2013-11-27

Nowi przedsiębiorcy i mali podatnicy mają możliwość zaliczenia w koszty niektórych środków trwałych w formie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do wysokości określonej limitem.

Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), z wykluczeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym łącznej wartości tych odpisów kwoty 50 000 euro.

Ponieważ przeliczenia na złote kwoty limitu dokonuje się wg średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego, przy zaokrągleniu do 1 000 zł., a ten 1 października 2013 r. wynosił 4,2230 zł, wartość limitu na 2014 r. wynosi 211 000 zł.

Źródło: Tabela kursów nr 190/A/NBP/2013 z 1 października 2013 r. >>© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions