top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

Ustawa nowelizująca ustawę o VAT uchwalona przez Sejm

2013-07-26

26 lipca 2013 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym celem wprowadzenia zmian jest walka z wyłudzeniami i oszustwami podatkowymi w zakresie handlu tzw. „towarami wrażliwymi” (wyroby stalowe, paliwo, nieobrobione złoto).

Nowelizacja zakłada solidarną odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy przy transakcjach dotyczących towarów wymienionych w załączniku nr 13 w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego nabywcy.

Odpowiedzialność podatkowa nabywcy byłaby stosowana jeżeli:

Okres rozliczeniowy

W przypadku obrotu tymi towarami zaproponowano miesięczny okres rozliczeniowy, tj. podatnicy którzy będą dokonywać miesięcznie sprzedaży paliw, wyrobów stalowych oraz złota nieobrobionego, wskazanych w nowododanym załączniku nr 13, na kwotę większą niż 50 000 zł nie będą mogli rozliczać się kwartalnie.

Nie zostaną pozbawieni możliwości rozliczania kwartalnego jedynie podatnicy, których obroty ww. towarów nie przekroczą 50 000 zł miesięcznie lub przekroczą kwotę 50 000 zł miesięcznie, ale jednocześnie nie będą wyższe niż 1% wartości całej ich sprzedaży bez kwoty podatku.

Odwrotne obciążenie

Rozszerzono również katalog towarów, do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia VAT (załącznik nr 11 do ustawy VAT). Odwrotne obciążenie będzie dotyczyło również m.in. surowców wtórnych z plastiku, gumy, stłuczki szklanej, odpadów z papieru i tektury.

Inne poprawki

Podczas prac nad nowelizacją wprowadzono również poprawki dotyczące zwolnienia od podatku produktów i usług firm handlowych przekazujących towary spożywcze na potrzeby działalności charytatywnej na krótko przed upływem okresu ważności tych towarów. Obecne przepisy przewidują podobne zwolnienie, jednak dotyczy ono tylko producentów tych wyrobów.

Ustawa została skierowana do Senatu.

 © DMS TAX Sp. z o.o. 2023 Informer IT Solutions