top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

Restrukturyzacja działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi

2014-03-18

Dnia 27 lutego 2014 r. na stronie Ministerstwa Finansów opublikowane zostało wyjaśnienie obecnych przepisów dotyczących restrukturyzacji przedsiębiorstw (dalej jako: Wyjaśnienie MF). Odnosi się ono do zmienionego w lipcu zeszłego roku Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie cen transferowych , w którym znalazł się rozdział poświęcony zagadnieniu restrukturyzacji. Wyjaśnienie MF bazuje na treści Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych .

Opracowanie Ministra Finansów uściśla zapisy Rozporządzenia w zakresie restrukturyzacji, definiuje szereg pojęć związanych z tym zjawiskiem oraz dostarcza praktycznych wskazówek co do sporządzania i badania dokumentacji podatkowej jej dotyczącej. Wyjaśnienie MF jest cenną instrukcją postępowania zarówno dla podatników, jak i organów kontrolnych.

Zaznaczyć należy, że obowiązek dokumentowania transakcji restrukturyzacji oraz możliwość ich badania przez organy skarbowe istniały przed nowelizacją Rozporządzenia. Wyjaśnienie MF odnosi się zatem do transakcji będących zarówno w trakcie planowania i realizacji, jak i do tych mających miejsce przed zmianą zapisów Rozporządzenia. Opublikowanie Wyjaśnienia MF dotyczącego restrukturyzacji świadczy natomiast o rosnącym zainteresowaniu organów podatkowych tą tematyką, dlatego podatnicy powinni spodziewać się wzmożonych kontroli w zakresie restrukturyzacji. Trzeba przy tym pamiętać, że zakwestionowanie przez organy podatkowe zasadności przeprowadzonych przez podatnika procesów restrukturyzacyjnych może spowodować korektę dochodu i konieczność zapłaty dodatkowego podatku.

Jeśli są Państwo zainteresowani szerszym omówieniem tematu odsyłamy do informacji zamieszczonej na naszym portalu www.cenytransferowe.org


1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz. U. Nr 160 poz. 1268). Dalej: Rozporządzenie.
2. Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych, lipiec 2010.© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions