top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

Polsko-słowacka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

2013-08-08

1 sierpnia 2013 r. w Bratysławie został podpisany Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską
a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r.
zmieniający umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Najistotniejsze zmiany obejmują regulacje dotyczące dywidend i odsetek.

Kolejną ważną zmianę stanowi uzupełnienie przepisu dotyczącego zysków ze sprzedaży majątku o tzw. klauzulę nieruchomościową.

Dla celów unikania podwójnego opodatkowania Polska nadal będzie stosowała jako podstawową metodę wyłączenie z progresją. Metoda zaliczenia proporcjonalnego obejmie natomiast m.in. zyski przedsiębiorstw, dochody z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych, zyski ze sprzedaży majątku oraz wynagrodzenia dyrektorów.

Zawarte porozumienie przewiduje także wymianę informacji między administracjami skarbowymi według standardów stosowanych w OECD.

Powyższe zmiany wejdą w życie po ratyfikacji przez parlamenty obu krajów oraz po wymianie not dyplomatycznych.© DMS TAX Sp. z o.o. 2023 Informer IT Solutions