top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

Polska zawarła umowy podatkowe z Guernsey

2013-10-24

8 października 2013 r. w Londynie podpisane zostały dwie umowy między Polską
a Guernsey dotyczące unikania podwójnego opodatkowania.

Jedna z umów odnosi się do unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów, druga szczegółowo określa kwestie podatkowe w odniesieniu do żeglugi morskiej oraz powietrznej.

Umowy zostały opracowane na podstawie wybranych postanowień Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku.

Umowa w kwestii unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych.
Jej przepisy odnoszą się do dochodów z tytułu pracy najemnej, wynagrodzenia dyrektorów, artystów i sportowców, emerytur, rent oraz funkcji publiczne.
Ponadto, jako metodę unikania podwójnego opodatkowania umowa wprowadza metodę zaliczenia proporcjonalnego.

Umowa w kwestii unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie bądź statki powietrzne w transporcie międzynarodowym dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowe od osób prawnych. Zyski przedsiębiorstwa umawiającej się strony eksploatacji w międzynarodowym transporcie statków morskich lub powietrznych podlegać będą obciążeniu jedynie na terytorium tej umawiającej się strony, gdzie znajduje się faktyczne miejsce zarządu przedsiębiorstwa.

 © DMS TAX Sp. z o.o. 2023 Informer IT Solutions