top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

Od 1 kwietnia 2014 r. nowe przepisy w zakresie odliczania VAT od pojazdów samochdodowych

2014-02-27

Od 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie zmienione przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Zasadnicze kwestie dotyczyć będą odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.

Nowelizacja zakłada wprowadzenie 50% odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków (związanych z zakupem i eksploatacją) dotyczących pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, które wykorzystywane są do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych. Wyjątek dotyczy podatku VAT od paliwa, gdyż w tym przypadku 50% odliczenie będzie przysługiwać dopiero począwszy od 1 lipca 2015 r.

Najważniejsze zmiany

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi obejmują kwestie:

Naszym zdaniem wprowadzane zmiany są na tyle ważne, że podatnicy, niezależnie od wcześniejszych okresów, powinni rozważyć wdrożenie procedury regulującej całość zagadnień związanych z używaniem samochodów, uwzględniającej także okresy przejściowe poszczególnych zmian.

Jeśli są Państwo zainteresowani szerszym omówieniem tematu odsyłamy do przygotowanego przez nas opracowania w formie alertu podatkowego. Więcej…© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions