top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxALERT 1 lipca 2022

2022-07-05

Polski Ład 2.0 – najważniejsze zmiany w obszarze PIT i ZUS od 1  lipca 2022

Zgodnie z naszymi zapowiedziami, od 1 lipca wchodzą w życie zmiany niektórych przepisów dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS, wprowadzone ustawą nowelizującą z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1265). Ustawa wejdzie w życie od 1 lipca 2022, ale niektóre z jej przepisów będą obowiązywać z mocą wsteczną, tj. od 1 stycznia 2022.  Część wprowadzonych zmian będzie można więc uwzględnić w rozliczeniu za cały 2022 rok.

Obniżenie stawki PIT z 17 do 12%

Kluczową zmianą jest obniżenie stawki podatku z 17 do 12% dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych. Zmiana dotyczy więc przedsiębiorców, pracowników, zleceniobiorców, emerytów i rencistów, których roczne przychody nie przekroczą 120 tys. zł. Nowa stawka będzie obowiązywać przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od 1 lipca 2022 r., ale w rozliczeniu rocznym będzie miała zastosowanie już od dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2022 r.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

W związku z obniżką stawki podatku do 12% od 1 lipca 2022 r. zlikwidowana zostanie ulga dla klasy średniej. Likwidacja będzie dotyczyła całego 2022 r., co oznacza, że w zeznaniu podatkowym za 2022 r. podatnik powinien rozliczyć się z zastosowaniem nowej skali podatkowej i bez ulgi dla klasy średniej. Wyjątkowo będzie można z niej skorzystać w rozliczeniu rocznym za 2022, jeżeli niższa stawka podatku okaże się mniej korzystna. Tzw. hipotetyczny podatek wyliczany będzie przez urząd skarbowy, zaś  różnica pomiędzy kwotą należnego podatku, a podatkiem wyliczonym z zastosowaniem ulgi dla klasy średniej, będzie zwracana podatnikowi.

Możliwość częściowego odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne

Podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym oraz kartą podatkową będą mogli do określonego limitu odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiana nie dotyczy osób rozliczających się na skali podatkowej.

Zmiana zasad stosowania kwoty wolnej od podatku

Wraz ze zmniejszeniem stawki podatku do 12% zmniejszeniu ulegnie również wysokość kwoty zmniejszającej podatek do 3 600 zł rocznie (tj. 300 zł w miesiącu). Ponadto podatnicy osiągający dochody z więcej niż jednego źródła będą mogli upoważnić do odliczania tej kwoty trzech pracodawców. Co istotne, od 1 stycznia 2023 r. z kwoty wolnej od podatku będą mogli skorzystać również podatnicy uzyskujący przychody z umów cywilnoprawnych (umów zlecenie, umów o dzieło).

Rozliczenie rodziców samotnie wychowujących dziecko

W rozliczeniu rocznym za 2022 r. przywrócona zostanie możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Tym samym przestaje obowiązywać wprowadzona od 1 stycznia 2022 r. ulga podatkowa dla rodziców samotnie wychowujących dziecko w postaci odliczenia od podatku w zeznaniu rocznym 1 500 zł.                       

Ujednolicone terminy składania zeznań rocznych

Wydłużony zostaje termin składania zeznań rocznych PIT-28 oraz PIT-28S (a więc dla podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych) do 30 kwietnia roku następnego. Termin ten zostaje więc ujednolicony z terminem składania innych formularzy PIT. Skrócony natomiast został termin płatności ryczałtu za grudzień i IV kwartał do 20 stycznia. Zmiany te obowiązywać będą już w rozliczeniu za rok 2022.

Zmiana formy opodatkowania działalności gospodarczej

W związku z obniżeniem od 1 lipca 2022 r. stawki PIT, wyjątkowo podatnicy będą mogli w trakcie roku dokonać zmiany formy opodatkowania z podatku liniowego i ryczałtu na skalę podatkową. W przypadku zmiany z podatku liniowego, zmiany tej należy dokonać w rozliczeniu rocznym za 2022 r. na formularzu PIT-36 (w miejsce PIT-36L). W przypadku ryczałtowców przewidziano dwie możliwości dokonania zmiany:

Zmiany w ulgach

Pozostałe zmiany

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, prosimy o kontakt.

TaxALERT 1 lipca 2022

Jacek Dobrucki – Partner, Doradca podatkowy
Żaneta Bugla – Manager ds. podatków, Doradca podatkowy© DMS TAX Sp. z o.o. 2023 Informer IT Solutions