top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 43/2015

2015-11-02

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 13 stycznia 2015 r. (I FSK 2001/13) dotyczący odliczania VAT od wydatków pośrednio związanych z prowadzoną działalnością.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok NSA z dnia 28 maja 2015 r. (II FSK 865/13) odnoszący się do uwzględniania w kosztach firmowych wydatków na pomoc prawną.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Wartość znaku towarowego nie ma znaczenia dla wyliczenia VAT „, którego autor omawia wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 6 października 2015 r. (I SA/Rz 798/15) dotyczący obliczania podstawy opodatkowania VAT w sytuacji wniesienia aportem do spółki znaku towarowego.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „NSA: Fiskus nie może zarabiać na własnej opieszałości?”, której autor omawia uchwałę NSA z dnia 26 października 2015 r. (I FPS 2/15) dotyczącą prawa pobierania przez fiskusa odsetek w sytuacji, gdy opóźnienie w wydaniu decyzji leżało po stronie organu.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 43/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions