top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 38/2015

2015-09-28

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 3 sierpnia 2015 r. (I FSK 1063/13) dotyczący odliczania VAT od kompleksowej usługi marketingowej.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok WSA w Gliwicach z dnia 15 lipca 2015 r. (I SA/Gl 82/15) odnoszący się do podziału kosztów uzyskania przychodów z działalności strefowej i pozastrefowej według tzw. klucza przychodowego.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Trybunał Sprawiedliwości UE znów zajmie się polską sprawą”, którego autor omawia jedno z postanowień NSA (I FSK 864/14), którym sąd skierował sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) sprawę dotyczącą powstawania obowiązku podatkowego w VAT w sytuacji uregulowania długu z tzw. opłat adiacenckich poprzez przeniesienie na rzecz gminy własności nieruchomości gruntowej.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Podanie musi zawierać adres zamieszkania podatnika”, której autor omawia wyrok WSA w Krakowie z dnia 22 lipca 2015 r. (I SA/Kr 717/15) dotyczący obowiązku umieszczania w piśmie do organu podatkowego adresu zamieszkania podatnika.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 38/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions