top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 1/2014

2014-01-07

Chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 7 listopada 2013 r. (I FSK 1582/13), dotyczący opodatkowania VAT dostawy nieruchomości zabudowanej budowlami, które mają być rozebrane.

Ponadto przytaczamy artykuł pt. „Przy zamianie nieruchomości są dwie dostawy”, którego autor omawia  wyrok NSA z dnia 28 listopada 2013 r. (I FSK 1655/12), odnoszący się do opodatkowania VAT transakcji zniesienia współwłasności, wskutek której dochodzi do zamiany działek.

W zakresie podatków dochodowych za ciekawy uznaliśmy wyrok WSA w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2013 r. (I SA/Po 574/13), dotyczący opodatkowania PIT sprzedaży pojazdu należącego do majątku prywatnego, który wcześniej był używany w firmie w ramach leasingu operacyjnego.

Ostatecznie wskazujemy na publikację pt. „Na niektóre pytania fiskus nie musi odpowiadać”, której autorka omawia wyrok WSA w Gdańsku z dnia 9 października 2013 r. (I SA/Gd 800/13), dotyczący wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie dokumentowania dla celów VAT zakupu towarów od osób fizycznych niebędących podatnikami VAT.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 1/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions