top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

TaxPress nr 48/2014

2014-12-08

Przedstawiamy Państwu najnowsze wydanie TaxPress. Chcemy w nim zwrócić uwagę m.in. na wyrok WSA w Poznaniu z dnia 17 września 2014 r. (I SA/Po 101/14) dotyczący zwolnienia z VAT usług medycznych.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 października 2014 r. (III SA/Wa 1076/14) odnoszący się do obowiązku sporządzania dokumentacji dotyczącej cen transferowych w przypadku zawierania umowy cash-poolingu.

Przeczytamy również artykuł pt. „Kompensata a zwrot VAT w terminie 25 dni „, którego autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 24 września 2014 r. (PTPP1/443-505/14-2/MW) dotyczącą zwrotu VAT w przyspieszonym terminie w sytuacji, gdy płatność za faktury następuje poprzez kompensatę wzajemnych należności.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Fiskus nie wyda wielowariantowej interpretacji podatkowej”. Jest to interpretacja wyroku NSA z dnia 10 września 2014 r. (II FSK 2090/12) dotyczącego wydawania indywidulanych interpretacji przepisów prawa podatkowego w sytuacji, gdy stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe nie zostały opisane jednoznacznie i konkretnie.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 48/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie publikacje DMS TaxPress


© DMS TAX Sp. z o.o. 2017 Serwis: Informer IT Solutions