top

Pierwszy w Polsce
edukacyjny portal
o cenach transferowych

Obszerna baza wiedzy
z zakresu cen transferowych
w ujęciu:
- podatkowo-prawnym
- finansowo-rachunkowym
- ekonomiczno-zarządczym
Zobacz >>

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Stopka do druku

Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Sporządzenie dokumentacji podatkowej cen transferowych jest obowiązkiem formalno-prawnym wynikającym z przepisów prawa podatkowego.

Dotyczy transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi lub mającymi siedzibę bądź zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (raje podatkowe), których wartość przekracza limity wskazane w ustawach.Dlaczego warto sporządzić dokumentację podatkową?

Posiadanie optymalnej wersji dokumentacji podatkowej cen transferowych zabezpiecza obowiązek dokumentacyjny oraz minimalizuje:

Bieżące sporządzenie dokumentacji cen transferowych pozwala na:Zawartość dokumentacji podatkowej cen transferowych

Dokumentacja podatkowa stanowi zbiór informacji na temat transakcji. Zawiera opis przedmiotu oraz roli podmiotów transakcji, realizowanej strategii i sposobu ustalania ceny. Musi uwzględniać następujące elementy:

Zobacz więcej na

 Wersje dokumentacji

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na przygotowanie kilku, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klientów wersji, których celem jest wypełnienie obowiązku dokumentacyjnego.

Każdy z Klientów ma możliwość wyboru wersji spełniającej jego oczekiwania, zarówno pod kątem merytorycznym, jaki i finansowym.

Trzeba pamiętać, że opracowanie musi opisywać faktyczny stan transakcji oraz uwzględniać wszelkie czynniki i okoliczności, które mogły mieć na nią wpływ. Należy ją zatem aktualizować za każdym razem, gdy opisane w niej warunki transakcji ulegną zmianie.

W celu maksymalnego ograniczenia ryzyka w zakresie cen transferowych zalecamy uzupełnienie dokumentacji o dodatkowy element (nie wymagany przez przepisy podatkowe) – analizę porównywalności.

Nasze doświadczenia >>


Z chęcią udzielimy szczegółowych informacji na temat obowiązku dokumentacyjnego. Zapraszamy do kontaktu.

dr Dawid Michalak
Partner w DMS TAX
dawid.michalak@dmstax.com© DMS TAX Sp. z o.o. 2017